Tanıtım
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, 18.04.2001 tarih ve 2001/2351 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yüksekokul olarak kurulmuş olup, 03.08.2016 tarih ve 29790 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 2016/8969 sayılı “Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulların Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi” hakkında Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Üniversitemiz Fethiye Sağlık Yüksekokulu kapatılarak yerine Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi açılmıştır.  Fakülte olarak eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmektedir.
 
Fakültemiz lisans düzeyinde eğitim veren ve çağdaş eğitim öğretim olanaklarına sahip bir eğitim kurumudur. 2002-2003 eğitim öğretim döneminde Hemşirelik Bölümü ile Yüksekokul olarak eğitim hayatına başlayan Fakültemiz, 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 11.05.2011 tarihli toplantısında Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 20.03.2013 tarihli toplantısında Sağlık Yönetimi ve 12.03.2014 tarihli toplantısında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün açılması uygun bulunmuştur. Ancak Öğretim elemanı ve fiziki yetersizlikler nedeniyle, Sağlık Yönetimi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerine öğrenci alımı henüz gerçekleşmemiştir. Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı aktif duruma getirilmiş olup ve öğrenci alımı gerçekleştirilecektir. 
 
Fakültemiz yerleşkesinin toplam alanı 41.425 m² dir., Hemşirelik Bölümü uygulama kliniği, Beslenme ve Diyetetik Bölümü araştırma laboratuvarı ile bilgisayar laboratuvarının yanı sıra kütüphane ve 6 sınıf ile öğrencilerine eğitim öğretim hizmeti vermektedir.
 
Kuramsal ve uygulamalı bir eğitim veren Fakülte eğitim-öğretimi, ulusal çekirdek eğitim programı, uluslararası Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) standartları ve Bologna uyum sürecine uygun olarak düzenlenmiştir. Ayrıca fakülte müfredat programı içeriğinde yer alan seçmeli ders çeşitliliği ile ulusal ve çevre ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde genişletilmiş olup; öğrencileri mesleğin gereklerine uygun olarak yetiştirmede yeterli düzeydedir. Fakültemizde dönem içi derslerin uygulamaları, Fethiye'deki Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler, aile sağlığı merkezleri, Ana Çocuk Sağlığı Merkezinde, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda, rehabilitasyon merkezlerinde ve diğer özel kurum ve kuruluşlarda yürütülmektedir. 
 
Amaç

Eğitim, öğretimin yanı sıra yaşama gençleri hazırlama misyonuna;  Atatürkçü, çağdaş ve evrensel değerlere Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin hedefleri ile ulaşma vizyonuna sahip Fakültemiz, birey aile ve toplumun sağlığını koruyan geliştiren, hastalık halinde tedavi bakım ve rehabilitasyonunda bakım verici, eğitici, araştırmacı, danışman olarak görev alacak lisans mezunu sağlık bakım profesyonelleri yetiştirir.

 

Bağlantılar
İletişim
Posta Adresi: Çalıca Mevkii Karaçulha 48300 Fethiye / MUĞLA
e-posta: fethiyes@mu.edu.tr
Telefon: 0(252) 211 17 58
Özel Kalem Telefon: 0(252) 211 13 26
e-fax: 0(252) 211 13 52
Öğrenci İşleri: 0(252) 211 13 32
0(252) 211 49 93 - 0(252) 211 55 36

 

Yukarı Çık